top of page

Advodata10 soft-launch & terugblik event

We zijn verheugd om aan te kondigen dat de Advodata10 soft-launch gestart is. Concreet wil dit zeggen dat we de nieuwe versie bij alle bestaande klanten kunnen aanbieden. Hiervoor hebben we reeds een B2B-event laten plaatsvinden in onze kantoren, dit op 25/04 & 27/04.Presentatie van Advodata10
Presentatie van Advodata10

In navolging hiervan willen wij iedereen bedanken die hierop aanwezig was. We kunnen terugkijken op een aangename en leerrijke avond. Het was tevens hét moment voor een face-to-face ontmoeting.

Voor zij die niet aanwezig waren of nog een herhaling wensen van de voorstelling, klik op de video hieronder om deze te bekijken.


Kon u er niet bij zijn?

Hieronder vindt u een samenvatting van de voorstelling terug.


Wie en wat is Advodata?

Advodata is een softwareprogramma ontwikkeld door Advodata Computer Service(ACS). ACS is al sinds enkele jaren een dochterbedrijf van Alfa solutions. Alfa solutions is namelijk dé IT-partner voor iedere KMO met diverse IT-oplossingen op maat. Voor advocatenkantoren betekent dit dan ook dat u bij ons terecht kan voor al uw IT-zaken: van hardware (printer, computer…) en technische problemen hieromtrent tot software (Advodata). Zo kunnen we een totaaloplossing aanbieden aan elke advocaat!Binnen het team van ACS hebben we de zaakvoerder Piet Detailleur (tevens de zaakvoerder van Alfa solutions), de twee ontwikkelaars Koen Holvoet en Ruben Beuselinck en ten slotte de accountmanager.

VOORDELEN VAN ADVODATA10


1. Nieuwe technologieën

Met de keuze van een nieuwe versie, hebben we gekozen om de basis volledig te vernieuwen. Advodata8 heeft namelijk Microsoft Access als database infrastructuur. Voor Advodata10 zijn we overgestapt naar Microsoft SQL Server. Ook met de programmeertaal zijn we geïnnoveerd door van Microsoft Visual Basic 6 over te stappen naar C# op het .NET-platform. Door deze keuzes dienden we de software volledig te herschrijven. Dit verklaart dan ook grotendeels de nogal tijdsintensieve ontwikkelingsduur van het nieuwe programma. De aangehaalde innovaties garanderen ons echter een zeer betrouwbaar platform, waarvan de performantie en flexibiliteit (naar de toekomst toe) enorm gestegen zijn. Deze nieuwe start biedt ons en u dus mooie vooruitzichten!


2. Nieuwe user interface

We hebben er ook voor gekozen om Advodata in een volledig nieuw jasje te gieten. De user interface heeft iets weg van de recentste Microsoft Office look & feel (denk maar aan Word en Excel). Dit heeft als doel om een intuïtief design te brengen, waar de leercurve m.b.t de overgang van oud naar nieuw zo laag mogelijk is. Het is natuurlijk zeer belangrijk dat de overgang zo vlot mogelijk kan verlopen. Binnen Advodata vindt u nu ook een dashboard na het aanmelden. Dit centrale venster geeft een overzicht van uw kantoor in één oogopslag: aankomende agendapunten, statistieken, persoonlijke memo’s en recente dossiers die met één enkele muisklik geopend kunnen worden.


3. Nieuwe/vernieuwde functionaliteiten en optimalisaties

Alle functionaliteit van Advodata8 werd herzien en vernieuwd waar nodig. Dit wil zeggen dat u zaken zoals dossierbeheer, partijbeheer, prestaties, berekeningen en boekhouding opnieuw zal terugvinden in de nieuwe versie. Het gehele platform zal u dus volledig vernieuwd terugvinden, en waar nodig in een verbeterde vorm om een aangenamere en snellere werking te garanderen.

Een goed voorbeeld hiervan is het documentenbeheer met tekstverwerking; alle documenten zijn nu gecentraliseerd en geïntegreerd binnen het dossier. Dit zorg ervoor dat binnen Advodata met één enkele muisklik een tekst gegenereerd kan worden binnen een dossier, of een mail met een document als bijlage verzonden kan worden naar de ingevoegde partijen van dat dossier. Deze mail wordt dan ook automatisch bijgehouden binnen datzelfde dossier.

De berekeningen werden flexibeler opgesteld en herwerkt, zodat er meerdere berekeningen per dossier mogelijk zijn, diverse configuraties zoals vonnissen kunnen ingegeven worden en exports flexibel opgesteld kunnen worden. Naast de vernieuwde zaken zijn er ook veel volledig nieuwe zaken:


  • Een complete agenda zorgt voor een nog gemakkelijkere werking en opvolging. De functionaliteit kan vergeleken worden met de Outlook agenda: meerdere agenda’s zijn mogelijk op individueel en groepsniveau. Agenda-items kunnen ook rechtstreeks worden weggeschreven in de prestatiefiche.

  • Binnen Outlook is een mail plug-in voorzien, zo kunt u te allen tijde vanuit Outlook een mail opslaan binnen het dossierbeheer.

  • Op uw scanner kan een extra knop worden ingesteld zodat er rechtstreeks in een dossier kan gescand worden.

  • Er zijn prestatie-timers voorzien om te allen tijde een tijdsregistratie te starten/stoppen.

  • Globaal zoeken zorgt voor een zoekactie op de volledige database (inclusief teksten, mails…)

  • We zorgen binnen Advodata ook voor een link met het fysieke dossier door de mogelijkheid te bieden de fysieke dossierlocaties te beheren. Hiervoor kan ook met een barcode gewerkt worden om nog sneller te werk te gaan.

  • De instellingenmodule werd volledig herzien en zorgt voor een gemakkelijker beheer van het systeem. Een onderdeel hiervan zijn de gebruikersrechten, die ervoor zorgen dat voor elke unieke gebruiker beslist kan worden wat die gebruiker wel of niet mag raadplegen en uitvoeren binnen Advodata.


3. Flexibele rapportering en statistiekverwerking

De rapporten van Advodata8 werden volledig herzien en herwerkt waar nodig. Hiernaast hebben we ook verschillende toevoegingen gedaan. In de nieuwe versie is er namelijk op elk scherm een printericoon terug te vinden, die ervoor zorgt dat u de visuele weergave van het programma altijd kan exporteren. Deze exports zijn telkens voorzien van flexibele voorkeurinstellingen zoals exporttype (PDF, print en Excel) en de keuze van kolommen indien van toepassing.


5. Digitaal Platform van de Advocaat

Het DPA luidt de digitalisering van de advocatuur in. Toen we de kans kregen om een samenwerking te starten met hen, konden we daar dan ook enkel positief op reageren. Momenteel hebben we hun eerste integratie succesvol geïmplementeerd. Hiervoor verkregen wij reeds het Gold member label.

Heden is het reeds mogelijk om vanuit een dossier binnen Advodata, opzoekingen te gaan doen binnen het stratenbestand, het rijksregister, Graydon en het CBB. De resultaten worden ook opgeslagen bij uw dossier, zodat ze blijvend ter beschikking zijn. Naar de toekomst toe (we verwachten eind dit jaar) zouden ook zaken als het adressenboekje(CAB) en het DPA Deposit verhaal geïntegreerd worden. Dit betekent dat u alle contactgegevens van de Belgische advocaten en rechtbanken kan raadplegen, en dat deze te allen tijde up-to-date worden gehouden door de verschillende balies. Het deposit-verhaal zorgt er dan weer voor dat de trip naar (sommige) rechtbanken niet meer nodig is, daar ze o.a. besluiten kunnen laten neerleggen online. Dit zal mogelijk zijn m.b.v. Advodata10.


UITROL EN PLANNING


Met meer dan 400 Advodata-gebruikers met een supportcontract hebben we mooie maar drukke vooruitzichten m.b.t. de uitrol van Advodata10.

We rekenen hiervoor dan ook op ongeveer 6 maanden om elk kantoor met een supportcontract te gaan bedienen van de nieuwe versie.

Intern zijn we dan ook druk bezig met de opmaak van een installatieplanning. Deze zal bepaald worden aan de hand van de locatie en grootte van uw kantoor, zo kunnen de opleidingen zo optimaal mogelijk gegeven worden.

We prefereren om bijvoorbeeld op dezelfde dag twee kantoren in een nabije locatie te bedienen, met daarbij liefst een kleiner kantoor gecombineerd met een groter kantoor voor een optimale tijdsverdeling.


ADVODATA IN DE TOEKOMST


Op korte termijn zal de uitrol van Advodata10 onze grootste focus zijn. In die periode verzamelen wij echter graag uw feedback om steeds optimalisaties aan het programma te blijven uitvoeren.

Op middellange termijn willen we dan nog steeds verder uw feedback verwerken doornieuwe features toe te voegen. Zelf hebben we ook nog enkele zaken die we willen doorvoeren: de Outlook agenda synchronisatie met Advodata, de DPA integratie, Cloud mogelijkheden, etcetera.

Op lange termijn zullen we de software blijven verder ontwikkelen d.m.v. uw feedback. Daarnaast denken we ook al aan de mogelijkheid van een mobiele applicatie en de ondersteuning van meerdere talen in Advodata10 (NL/FR/ENG).


Indien u nog vragen heeft omtrent Advodata10 of andere zaken, contacteer ons vrijblijvend op helpdesk@advodata.be.


Nogmaals bedankt voor uw vertrouwen en tot binnenkort,

Het ACS-team

bottom of page