Functionaliteit

Dossierbeheer
– Efficiënt beheer van partijen: afzonderlijk van de dossiers zelf.

– Overzichtelijk scherm van het ganse dossier.

– E-mailen direct vanuit een dossier met overname van de referenties.

– Beheren van teksten en alle andere bestanden vanuit het dossier zelf.

– Opzoeken van dossiers op de naam van om het even
welke betrokken partij.

– Catalogeren van dossiers per soort procedure
(ook op procedure opzoeken).

– Subdossiers mogelijk.

– Inleidingsdatum wordt automatisch in de agenda ingeschreven.

– Vanuit die fiche heeft u ook direct toegang tot de agenda-, prestatie-
en dossierfiche van dit dossier. Ook de fiscale fiche is hier consulteerbaar.

E-Mail
– Teksten en correspondentie, vanuit dossiers in MS WORD, verstuurt u
direct naar MS-Outlook.

– Als een tekst klaar is bepaalt u in MS WORD naar welke partij in
het dossier die moet gestuurd worden.

– Advodata 8 bewaart die in de map van het dossier.

– Het beantwoorden van e-mail registreert Advodata 8 in zijn prestatiefiche.

– In de achtergrond verwerkt Advodata 8 alle prestaties die met dit
e-mailverkeer te maken hebben.

Agendabeheer
– Belangrijke datums uit dossier en berekeningen worden automatisch
doorgeschreven in de agenda.

– Procedure- en kantooragenda per medewerker of gans het kantoor.

– In hoge mate aan te passen naar eigen wens.

– Opvragen agenda kan volgens elk element ervan.

– Overnemen van nodige gegevens uit het dossier in kwestie.
(bv. adressen)

– Automatisch uitwisselen agenda met MS-Outlook in de 2 richtingen.

– Dag-, week- en maandoverzichten in MS-Outlook.

Prestatiebeheer
– Automatisch doorboeken van geleverde prestaties in de betrokken
dossiers(bv. bij het maken van berekeningen – uit de tekstverwerking).

– Handige tools voor het analyseren van prestaties.

– Overzichtelijke rapporten.

– Voorstel tot aanmaak van kostenstaten en ereloonnota’s.

– Automatische facturatie van prestaties.

– Opeenvolging nog efficiënter door het gebruik van reeksen.

Berekeningen
– Onderhoudsgelden

– Huurprijzen

– Pachtcoëfficiënten

– Intrestberekening wettelijke of conventionele intresten

– Invorderingen geïntegreerd in aanmaningen en dagvaardingen

– Betalingsachterstand bij handelstransacties (wet van 02/08/2002)

– Voorlopige bewindvoering

– Berekenen terugbetalingsperspectief

– Intresten en leningen

– Afschrijvingen

Tekstverwerking
– Een bibliotheek met standaardteksten inbegrepen

– Standaardteksten naar eigen wens aan te passen

– Uiterst praktisch met Advodata

– Werkbalk in WORD

– Alle nodige dossiergegevens worden automatisch in de teksten opgenomen,
t.e.m. de geslachtskoppeling

Boekhouding
– Inbrengen bankuittreksels : Advodata boekt door naar dossiers en fiches

– Houdt de dagboeken bij

– Binnengekomen derdengelden : link met berekeningen

– Vinger aan de pols : opvragen saldi dossiers

– Ook boekhouding voor vennootschappen

– Meerdere boekhoudingen per kantoor zijn mogelijk

Advodata © 2018